Choroby Rzadkie

shutterstock_222196567

Choroba Gauchera - diagnostyka i leczenie

Choroba Gauchera to bardzo rzadko występujący uwarunkowany dziedzicznie brak glukocerebrozydazy. W jego konsekwencji dochodzi do odkładania się glukozyloceramidu w komórkach ...

shutterstock_174192125

Pacjent z mukowiscydozą

W Polsce mediana wieku w momencie zgonu z powodu mukowiscydozy wynosi ok. 24 lata, podczas gdy np. w Kanadzie, której ...

shutterstock_1058937227

Choroba Fabry'ego - rzadka choroba mężczyzn

Choroba Fabry'ego to rzadka choroba genetyczna, na którą chorują głównie mężczyźni. Zaczyna się już w dzieciństwie, zazwyczaj od bólu rąk ...Pulmonologia

Pacjent z mukowiscydozą

W Polsce mediana wieku w momencie zgonu z powodu mukowiscydozy wynosi ok. 24 lata, podczas…